แก้ไข & ยกเลิก

แก้ไข

หากคุณต้องการแก้ไขข้อมูลการจองใดๆ กรุณายกเลิกการจองในปัจจุบันและทำการจองใหม่อีกครั้งด้วยข้อมูลใหม่

ข้อควรระวัง

 • โปรดทราบว่าเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีรถว่างให้เช่าหรือไม่เมื่อคุณทำการจองใหม่อีกครั้ง
  มีโอกาสที่รถที่คุณทำการยกเลิกไป จะถูกจองหมดแล้ว เมื่อคุณทำการจองใหม่อีกครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมการยกเลิกใดๆ ที่เกิดขึ้น จะถูกเรียกเก็บจากบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนไว้ หากคุณทำการยกเลิกในระหว่างก่อนวันรับรถ 7 วัน ตามนโยบายการยกเลิก

วิธียกเลิก

คุณสามารถยกเลิกการจองได้ ผ่านหน้าเพจ ดู/ยกเลิกการจอง โดยกรอกหมายเลขการจอง ToCoo! พร้อมรหัสผ่าน

**หากคุณไม่ทราบหมายเลขการจองหรือรหัสผ่าน กรุณาใช้ เครื่องมือกู้รหัสผ่าน

นโยบายการยกเลิก

 • ค่าธรรมเนียมการยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม (รวมกรณี No-show) จะถูกตัดจากบัตรเครดิตที่ท่านลงทะเบียนไว้ตามนโยบายการยกเลิกด้านล่าง และแคมเปญแแพลน เช่น แพลน"Early Bird Pay Now" มีนโยบายการยกเลิกที่แตกต่างออกไป
 • จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกจากการยกเลิกที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย/เหตุผลส่วนตัว เช่น เที่ยวบินถูกยกเลิกเนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือสภาพอากาศเลวร้าย
 • การจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากคุณมารับรถสายมากกว่า 1 ชั่วโมง หากคุณไปรับรถสายเกินกว่าเวลาที่กำหนดไว้ กรุณาติดต่อสาขารับรถโดยตรง พร้อมแจ้งเวลาที่คาดว่าจะถึง
 • หากมีระบบยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิก ค่าธรรมเนียมการยกเลิกต่อไปนี้จะได้รับการยกเว้นไม่ว่าเหตุผลในการยกเลิกจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม
 • คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิก
 • วัน/เวลา ในการยกเลิกจะถูกบันทึกเมื่อคุณได้รับอีเมลยกเลิกการจองจาก ToCoo! ภายใต้อีเมลที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ ไม่ใช่เมื่อคุณคลิกปุ่มยกเลิก, ส่งอีเมล หรือติดต่อทางสาขา
 • ค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะถูกเรียกเก็บตามนโยบายการยกเลิก แม้ว่าจะเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพียงเล็กน้อยหรือเปลี่ยนแบรนด์บริษัทรถ
 • เรายินยอมรับการยกเลิกจากหน้าเพจ เท่านั้น
วันที่ยกเลิก ค่าธรรมเนียมการยกเลิก
(ค่ารถเช่า)
ค่าธรรมเนียมการยกเลิก
(ค่า ToCoo! Option)
ก่อนวันรับรถสูงสุด 7 วัน ฟรี ฟรี
ระหว่าง 3-6 วันก่อนวันรับรถ 20% ของค่ารถเช่า (สูงสุด 6,600 เยน/คัน) ไม่สามารถคืนเงินได้
ค่า ToCoo! Option 100%
ระหว่าง 1-2 วันก่อนวันรับรถ 30% ของค่ารถเช่า (สูงสุด 6,600 เยน/คัน)
ในวันรับรถ 50% ของค่ารถเช่า (สูงสุด 6,600 เยน/คัน)
 • จะไม่มีการเสียค่าธรรมเนียมการยกเลิก หากยกเลิกการจองภายใน 24 ชั่วโมงหลังยืนยันการจอง (แม้ว่าจะอยู่ในช่วงก่อนวันรับรถ 7 วัน) อย่างไรก็ตาม กรณียกเลิกก่อนวันรับรถ 24 ชั่วโมง จะต้องเสียค่าธรรมเนียม แม้ว่าจะอยู่ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากยืนยันการจองก็ตาม
 • หากไม่มีการเสียค่าธรรมเนียมการยกเลิก ToCoo! Option เกิดขึ้น เราจะคืนเงินค่า ToCoo! Option ไปยังบัตรเครดิตที่คุณลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นการทำรายการระหว่างประเทศ จึงมีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาถึง 2 ถึง 3 เดือนจนกว่ายอดเงินนั้นจะคืนเข้าสู่บัญชี สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทบัตรเครดิต กรุณาติดต่อบริษัทบัตรเครดิตของคุณโดยตรง
กลับสู่ด้านบน
เมนู