เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ควรทำอย่างไร

เราหวังว่าคู่มือต่อไปนี้จะช่วยเหลือคุณได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

อุบัติเหตุ

กรุณาแจ้งตำรวจเป็นอันดับแรก แล้วจึงติดต่อสาขารถเช่า เจ้าหน้าที่พนักงานจะอธิบายว่าต้องทำอย่างไรบ้าง

ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือคุณทำรถเสีย สัญญาการเช่ารถจะเป็นอันสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ จะไม่มีการคืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ชำระไปแล้ว เช่น ค่าเช่ารถ ค่าประกัน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ และจะไม่มีการให้บริการทดแทนด้วยรถใหม่อีกด้วย เว้นเสียแต่ว่าทางบริษัทรถเช่าเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ

คุณจะถูกเรียกเก็บเงินค่าเสียหายทางธุรกิจ (NOC) และค่าชดเชยความเสียหาย ยกเว้นในกรณีที่ทางบริษัทรถเช่าเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ

รถเสีย

กรุณาติดต่อสาขารถเช่า พนักงานจะแจ้งว่าควรทำอย่างไรบ้าง
พนักงานสาขาจะค้นหาสาเหตุที่รถเสีย

ในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือคุณทำรถเสีย สัญญาการเช่ารถจะเป็นอันสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ จะไม่มีการคืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ชำระไปแล้ว เช่น ค่าเช่ารถ ค่าประกัน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ และจะไม่มีการให้บริการทดแทนด้วยรถใหม่อีกด้วย เว้นเสียแต่ว่าทางบริษัทรถเช่าเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ

คุณจะถูกเรียกเก็บเงินค่าเสียหายทางธุรกิจ (N.O.C.) และค่าชดเชยความเสียหาย ยกเว้นในกรณีที่ทางบริษัทรถเช่าเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ

เติมน้ำมันผิดประเภท

กรุณาติดต่อสาขารถ พนักงานจะอธิบายว่าต้องทำอย่างไรบ้าง

การจัดเตรียมรถคันใหม่สามารถทำได้ในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของบริษัทรถเช่าเท่านั้น

In case of an accident or breakdown, the car rental contract will be automatically finished. In that case, any payments made towards car rental, insurance, or any other costs will be non-refundable and no replacement car will be provided.

คุณจะถูกเรียกเก็บเงินค่าเสียหายทางธุรกิจ (NOC) และค่าชดเชยความเสียหาย ยกเว้นในกรณีที่ทางบริษัทรถเช่าเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ

ยางแบน/แบตเตอรี่หมด/ประตูล็อกจากด้านใน

กรุณาติดต่อสาขารถเป็นอันดับแรก พนักงานจะอธิบายวิธีโทรศัพท์ติดต่อหาบริการซ่อมแซม

กรณีเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองของประกันภัยโดยอัตโนมัติ คุณต้องชำระราคาจริงเพื่อซ่อมแซมรถก่อน แล้วจึงส่งคำขอรับบริการชดเชยค่า NOC

การจอดรถผิดกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นผู้พิจารณาและตัดสินเรื่องการจอดรถผิดกฎหมายโดยการแจ้งโดยตรง หรือโดยติดสติกเกอร์แจ้งการจอดรถผิดกฎหมายบนรถ
หากจอดรถผิดกฎหมาย กรุณาไปยังสถานีตำรวจที่กำหนดโดยทันที และดำเนินการตามขั้นตอนตามสมควรให้เสร็จสิ้น ชำระค่าปรับโดยทันที ด้วยวิธีการชำระเงินที่กำหนด
ชำระค่าปรับด้วยวิธีชำระที่กำหนดโดยทันที
แสดงเอกสารที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมทั้งใบเสร็จรับเงินการชำระค่าปรับเมื่อนำรถไปคืน

หากไม่แสดงเอกสารหรือใบเสร็จรับเงินการชำระค่าปรับ ทางบริษัทรถเช่าจะเรียกเก็บเงินค่าปรับจากการจอดรถผิดกฎหมาย

หากไม่ทำการดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องและไม่จ่ายค่าปรับ ชื่อของคุณจะถูกลงทะเบียนลงในรายการของสมาคมบริษัทเช่ารถทั่วญี่ปุ่น เนื่องจากการละเมิดกฎหมายญี่ปุ่นและฝ่าฝืนข้อตกลงหรือสัญญาการเช่า คุณจะไม่สามารถเช่ารถจากบริษัทเช่ารถใดๆ ในญี่ปุ่นได้อีก

ไปรับรถสายกว่ากำหนด

หากสายมากกว่า 1 ชั่วโมงจากเวลารับรถที่กำหนด การจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและคุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก

กรุณาติดต่อสาขารถเพื่อแจ้งเวลาที่จะถึงโดยประมาณเพื่อเก็บรักษาการจองเอาไว้

การรับรถและการคืนรถจะต้องอยู่ในเวลาทำการของสาขาเท่านั้น คุณไม่สามารถรับรถช้าไปกว่าเวลาปิดทำการของสาขาได้

เที่ยวบินดีเลย์

หากเที่ยวบินดีเลย์ กรุณาโทรหาสาขารถในเวลาทำการของสาขารถเพื่อแจ้งเวลาที่จะถึงโดยประมาณก่อนที่จะขึ้นเครื่อง พนักงานของสาขาจะแจ้งวิธีการรับรถตามสถานการณ์ในขณะนั้น

เจ้าหน้าที่สาขาจะรอจนถึงเวลาสาขาปิดทำการเท่านั้น หากคุณสายเกินกว่าเวลาปิดทำการ การรับรถจะถูกเลื่อนออกไปเป็นเช้าวันถัดไป (สาขาเดิมไม่เปลี่ยนแปลง)

สำหรับผู้ที่ดีเลย์เพียงเล็กน้อย (เช่น 1 ชั่วโมง) ในแบบทื่ยังสามารถไปรับรถทันเวลาทำการของสาขาได้อยู่ และได้ใส่รายละเอียดหมายเลขเที่ยวบินลงในบัญชีการจอง ToCoo! ไว้แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องโทรหาทางสาขา
พนักงานสาขาจะจัดการปรับเวลารับรถของคุณตามสถานะเที่ยวบินที่ระบุในสนามบิน

รถที่ได้รับเล็กเกินไป

ในการจองจาก ToCoo! เราให้คุณสามารถเลือกกำหนดชนิดรถ(คลาส)ได้ เป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับรถในคลาสที่ต่ำกว่าคลาสที่คุณเลือกไว้

แม้ว่ารถที่ได้รับจะเป็นไปตามคลาสที่จองไว้ แต่มีขนาดเล็กเกินไปสำหรับคุณก็ตาม คุณไม่สามารถเปลี่ยนรถได้
เราแนะนำอย่างยิ่งให้คุณเลือกจองรถขนาดใหญ่กว่าไว้ล่วงหน้า

ยางหิมะหมดสต็อกในสภาพอากาศหิมะตก

อุปกรณ์สำหรับฤดูหนาวไม่สามารถจัดเตรียมได้ หากไม่ได้ส่งคำขอล่วงหน้า
(คุณจะไม่สามารถเพิ่มอุปกรณ์สำหรับฤดูหนาวได้ แม้ว่าคุณจะขอเพิ่มเมื่อไปถึงสาขา หรือขอเพิ่มระหว่างการใช้รถเช่าก็ตาม)

หากมีหิมะตกหรืออากาศเย็นถึงจุดเยือกแข็ง กรุณาหยุดขับขี่โดยทันทีเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองหากไม่ได้ใช้ยางสำหรับหิมะ
การขับรถบนถนนที่เป็นหิมะหรือน้ำแข็งด้วยยางแบบปกติ เป็นอันตรายอย่างมาก

กลับสู่ด้านบน
เมนู