การรับรถ

1. ตรวจสอบรายละเอียดการจองในอีเมลยืนยันการจองอย่างถี่ถ้วน

2. นำสิ่งจำเป็นดังต่อไปนี้ไปยังสาขา

  • ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ (ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนนระหว่างประเทศ ฉบับลงวันที่ 19 กันยายน 1949)
    หรือเอกสารคำแปล (กรุณาเอกสารคำแปลของใบอนุญาตขับขี่ในประเทศของคุณ สำหรับประเทศดังต่อไปนี้:
    ไต้หวัน เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส โมนาโก เบลเยียม)
  • ต้นฉบับใบอนุญาตขับขี่ (ในประเทศตนเอง)
  • หนังสือเดินทาง
  • บัตรเครดิตที่ใช้ชำระเงินได้
  • สำเนาอีเมลยืนยันการจอง (สามารถพิมพ์เป็นเอกสารหรือแสดงจากหน้าจอโทรศัพท์ก็ได้)

3. มาถึงสาขาตรงตามเวลารับรถที่กำหนด

หากสายมากกว่า 1 ชั่วโมงจากเวลารับรถที่กำหนด
การจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
และคุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก

แสดงอีเมลยืนยันการจองจาก ToCoo! ให้เจ้าหน้าที่พนักงานสาขารถเช่าดู
มาถึงสาขาตรงตามเวลารับรถที่กำหนด

ลงทะเบียนผู้ที่จะขับรถทุกคน
ลงทะเบียน

พนักงานจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเช่ารถ
พนักงาน

เซ็นชื่อลงในสัญญาการเช่ารถ
เซ็นชื่อ

ชำระเงินค่าเช่ารถด้วยบัตรเครดิต
*โปรดทราบว่าสาขารถบางแห่งอาจรับชำระเฉพาะเงินสดเท่านั้น (เฉพาะเงินเยนญี่ปุ่น)
ชำระ

ไปยังที่จอดรถพร้อมกับพนักงาน
*ตรวจสอบสภาพรถ เช่น จุดเสียหาย, ปริมาณน้ำมัน, ระยะไมล์วิ่งของรถ, ฯลฯ พร้อมกับพนักงาน
สภาพรถจะถูกลงบันทึกไว้ในบันทึกของสาขา
*พนักงานจะสาธิตการสตาร์ทรถและการใช้งาน GPS
รถ

พร้อมออกเดินทาง!
พร้อม
กลับสู่ด้านบน
เมนู