ระบบยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกสำหรับแพลน Early Bird Pay Now

ระบบยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกสำหรับแพลน Early Bird Pay Now

ระบบยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิก คือบริการที่จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิก หากมีการยกเลิกการจองเกิดขึ้น

ขอบเขตในการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิก

แพลน Early Bird Pay Now จะมีค่าธรรมเนียมการยกเลิกดังต่อไปนี้

ก่อนวันรับรถสูงสุด 7 วัน
20% ของค่ารถเช่า (ไม่มีขีดจำกัดสูงสุด)/คืนเงินค่า ToCoo! Option 100%
ก่อนวันรับรถ 3-6 วัน
30% ของค่ารถเช่า (ไม่มีขีดจำกัดสูงสุด)/ไม่สามารถคืนเงินค่า ToCoo! Option ได้ 100%
ก่อนวันรับรถ 1-2 วัน
50% ของค่ารถเช่า (ไม่มีขีดจำกัดสูงสุด)/ไม่สามารถคืนเงินค่า ToCoo! Option ได้ 100%
ในวันรับรถ
100% ของค่ารถเช่า (ไม่มีขีดจำกัดสูงสุด)/ไม่สามารถคืนเงินค่า ToCoo! Option ได้ 100%
  • 1ลูกค้าที่ทำการเพิ่มระบบยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกสำหรับแพลน Early Bird Pay Now จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิก หากมีการยกเลิกการจองภายใต้แพลน Early Bird Pay Now
  • 2ค่า ToCoo! Option ก็จะได้รับคืนเต็มจำนวนเช่นกัน
  • 3ข้อกำหนดนี้จะถูกใช้กับการยกเลิกทั้งหมดไม่ว่าเหตุผลในการยกเลิกจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม

ข้อควรตรวจสอบ

  • หากต้องการระบบยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกสำหรับแพลน Early Bird โปรดเพิ่มตอนทำการจอง
  • แแพลน Early Bird มีนโยบายการยกเลิกที่แตกต่างจากนโยบายการยกเลิกปกติ และไม่มีขีดจำกัดสูงสุดสำหรับค่าธรรมเนียมการยกเลิก ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณเพิ่มออฟชั่นนี้ไว้ในการจองเผื่อในกรณีฉุกเฉินหรือในกรณีที่มีเหตุให้ต้องยกเลิกการจอง
  • ไม่สามารถเพิ่มได้หลังจากทำการจองเสร็จสิ้น
  • ไม่มีการคืนเงินค่าระบบยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกสำหรับแพลน Early Bird Pay Now หลังจากทำการยกเลิกการจอง
  • ระบบยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกสำหรับแพลน Early Bird Pay Now ไม่ใช่บริการบังคับ กรุณาตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะเพิ่มหรือไม่
  • ลูกค้าที่ไม่ได้ทำการเพิ่มระบบยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกสำหรับแพลน Early Bird Pay Now จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกตามนโยบายการยกเลิก ไม่ว่าจะยกเลิกการจองด้วยเหตุผลใดก็ตาม
Top
เมนู