คาร์ซีทสำหรับเด็ก

หากมีผู้โดยสารเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี กรุณาจองออฟชั่นคาร์ซีทสำหรับเด็กล่วงหน้า
หากไม่ได้ทำการขอคาร์ซีทสำหรับเด็กล่วงหน้า ทางสาขาจะปฏิเสธการให้เช่ารถเมื่อคุณไปถึง

คาร์ซีทสำหรับเด็กใช้พื้นที่เท่ากับผู้ใหญ่ 1.5 คน
เมื่อทำการจองรถเช่า กรุณานับคาร์ซีทสำหรับเด็กเป็นผู้ใหญ่ 1.5 คน

สามารถจองรถ 5 ที่นั่ง สำหรับผู้ใหญ่ 4 คนกับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี 1 คน ได้หรือไม่?

ขออภัยค่ะ คุณจะต้องเลือกจองรถที่มี 6 ที่นั่งหรือมากกว่า
เช่น 4 + 1 × 1.5 = 5.5 ที่นั่ง

คาร์ซีทสำหรับเด็ก

รายละเอียดเกี่ยวกับคาร์ซีทสำหรับเด็ก

ข้อมูลเกี่ยวกับคาร์ซีทสำหรับเด็กจากบริษัทรถเช่ารายใหญ่

คาร์ซีทสำหรับเด็กทารก (Baby seat) คาร์ซีทสำหรับเด็กเล็ก (Child seat) คาร์ซีทสำหรับเด็กโต (Junior seat)
Nissan สำหรับเด็กทารกอายุไม่เกิน 12 เดือน
น้ำหนัก: 2.5กก. ถึง 18กก.
ส่วนสูง: 50ซม. ถึง 100ซม.
สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 12 เดือน ถึง 4 ปี
น้ำหนัก: 9กก. ถึง 36กก.
ส่วนสูง: 75ซม. ถึง 145ซม.
สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 12 เดือน ถึง 4 ปี
น้ำหนัก: 9กก. ถึง 36กก.
ส่วนสูง: 75ซม. ถึง 145ซม.
Nippon สำหรับเด็กทารกอายุไม่เกิน 9 เดือน
น้ำหนัก: สูงสุด 10กก.
ส่วนสูง: สูงสุด 65ซม.
สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 9 เดือน ถึง 4 ปี
น้ำหนัก: 9กก. ถึง 18กก.
ส่วนสูง: 65ซม. ถึง 100ซม.
สำหรับเด็กอายุ 4 ปี ถึง 10 ปี
น้ำหนัก: 15กก. ถึง 36กก.
ส่วนสูง: 100ซม. ถึง 138ซม.
Times สำหรับเด็กทารกอายุไม่เกิน 12 เดือน
น้ำหนัก: สูงสุด 10กก.
ส่วนสูง: สูงสุด 70ซม.
สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 4 เดือน ถึง 6 ปี
น้ำหนัก: 9กก. ถึง 18กก.
ส่วนสูง: สูงสุด 100ซม.
สำหรับเด็กอายุ 4 ปี ถึง 5 ปี
น้ำหนัก: 15กก. ถึง 36กก.
ส่วนสูง: สูงสุด 135ซม.
Toyota สำหรับเด็กทารกอายุไม่เกิน 9 เดือน
น้ำหนัก: สูงสุด 9กก.
ส่วนสูง: สูงสุด 100ซม.
สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 4 เดือน ถึง 9 ปี
น้ำหนัก: 9กก. ถึง 18กก.
ส่วนสูง: สูงสุด 100ซม.
สำหรับเด็กอายุ 4 ปี ถึง 10 ปี
น้ำหนัก: 15กก. ถึง 32กก.
ส่วนสูง: 100ซม. ถึง 135ซม.
Budget สำหรับเด็กทารกอายุไม่เกิน 12 เดือน
น้ำหนัก: สูงสุด 10กก.
ส่วนสูง: สูงสุด 75ซม.
สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 4 เดือน ถึง 6 ปี
น้ำหนัก: สูงสุด 18กก.
ส่วนสูง: สูงสุด 100ซม.
สำหรับเด็กอายุ 4 ปี ถึง 6 ปี
น้ำหนัก: สูงสุด 32กก.
ส่วนสูง: สูงสุด 135ซม.
Orix สำหรับเด็กทารกอายุไม่เกิน 12 เดือน
น้ำหนัก: สูงสุด 10กก.
ส่วนสูง: สูงสุด 75ซม.
สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 4 เดือน ถึง 6 ปี
น้ำหนัก: สูงสุด 18กก.
ส่วนสูง: สูงสุด 100ซม.
สำหรับเด็กอายุ 4 ปี ถึง 6 ปี
น้ำหนัก: สูงสุด 32กก.
ส่วนสูง: สูงสุด 135ซม.
Honda สำหรับเด็กทารกอายุไม่เกิน 12 เดือน
น้ำหนัก: สูงสุด 10กก.
ส่วนสูง: สูงสุด 75ซม.
สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 4 ปี
น้ำหนัก: สูงสุด 18กก.
ส่วนสูง: สูงสุด 100ซม.
สำหรับเด็กอายุ 4 ปี ถึง 10 ปี
น้ำหนัก: 15กก. ถึง 32กก.
ส่วนสูง: 100ซม. ถึง 135ซม.
กลับสู่ด้านบน
เมนู