การคืนรถ

1. นำรถไปคืนเมื่อถึงเวลาคืนรถที่กำหนดไว้

กรุณาวางแผนวันคืนรถอย่างถี่ถ้วน เพื่อการคืนรถอย่างตรงเวลา

2. เติมน้ำมันเต็มถัง

น้ำมัน

กรุณาเก็บใบเสร็จจากปั๊มน้ำมันไว้ และแสดงต่อเจ้าหน้าที่พนักงานเมื่อคุณนำรถไปคืน

สำคัญมาก!

ในการเติมน้ำมัน จะต้องเลือกประเภทน้ำมันให้ถูกต้อง รถเครื่องยนต์เบนซินจะต้องใส่น้ำมันเบนซิน (เรกูลาร์) ไม่ใช่น้ำมันดีเซล (เคยุ)
หากคุณใส่น้ำมันผิดประเภท รถจะเกิดความเสียหายอย่างหนัก หรือเครื่องยนต์อาจหยุดทำงานได้
หากเกิดกรณีดังกล่าว คุณจะถูกเรียกเก็บเงินค่าปรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น จากทางสาขา

น้ำมัน

นำรถไปคืนยังสาขาในเวลาคืนรถที่กำหนด

คุณไม่สามารถเปลี่ยนสาขาคืนรถได้แม้ว่าคุณจะคืนรถสายก็ตาม
คุณไม่สามารถคืนรถโดยไม่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่พนักงานสาขาได้

ตรวจสอบสภาพรถและระดับน้ำมันพร้อมกับเจ้าหน้าที่พนักงาน

ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือค่าปรับที่อาจเกิดขึ้น

โปรดทราบว่าคุณจะไม่ได้รับเงินส่วนต่างของระยะเวลาที่ไม่ได้ใช้รถ แม้ว่าจะคืนรถเร็วกว่าเวลาที่กำหนดก็ตาม
(ค่าเช่าของช่วงที่คุณไม่ได้ใช้รถจะถูกหักลบเป็นค่าธรรมเนียมการยกเลิก)

กลับสู่ด้านบน
เมนู