ความคุ้มครองประกันภัย

กรณีเกิดอุบัติเหตุ จะได้รับความคุ้มครองโดยมีวงเงินสูงสุดดังต่อไปนี้

 • จำนวนเงินข้างล่างนี้เป็นเพียงจำนวนเงินโดยทั่วไปเท่านั้น ราคาจริงอาจแตกต่างจากตัวเลขที่ระบุขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทรถเช่า
 • รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวงเงินคุ้มครอง กรุณาสอบถามกับพนักงานบริษัทรถเช่าเมื่อไปถึงสถานที่รับรถ
 • การชดเชยต่อการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล การบาดเจ็บทางร่างกาย/การเสียชีวิต (ของบุคคลที่สาม)

  ไม่จำกัดจำนวนวงเงินต่อบุคคล
  (รวมถึงการประกันภัยรถยนต์เพื่อบุคคลที่สาม)

 • การชดเชยต่อความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือรถของบุคคลอื่นๆ

  30,000,000 เยนต่อ 1 อุบัติเหตุ
  (ค่าชดเชย: 50,000 เยน

 • การชดเชยต่อรถที่เช่า ความเสียหายต่อรถเช่า

  มูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริง ของยานพาหนะ
  (ค่าชดเชย: 50,000 เยน)
  *ไมโครบัส, รถบรรทุก หรือรถประเภทเฉพาะอื่นๆ
  (ค่าชดเชย: 100,000 เยน)

 • การชดเชยต่อผู้โดยสาร (รวมผู้ขับ) ความคุ้มครองการบาดเจ็บทางร่างกาย/การเสียชีวิตของผู้ขับและผู้โดยสาร

  สูงสุด 30,000,000 เยน ต่อ 1 บุคคล

ความคุ้มครองประกันภัยจะไม่ครอบคลุมถึงสถานการณ์ดังต่อไปนี้

 • เกินขีดจำกัดความคุ้มครองสูงสุดที่ระบุไว้ข้างบน
 • ไม่ได้รายงานอุบัติเหตุกับตำรวจท้องถิ่น
 • ความเสียหายที่ไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองประกันภัย:
 1. อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยจงใจ
 2. ยางแบน
 3. ฝาครอบล้อเสียหายหรือสูญหาย
 4. ความเสียหายหรือความหักพังภายในรถ
 5. อุปกรณ์เสียหายหรือสูญหาย ฯลฯ
 • การกระทำที่ฝ่าฝืนข้อตกลงในการเช่ารถ
 1. การเมาแล้วขับ
 2. การขับรถโดยประมาทเลินเล่อ
 3. การใช้ยาเสพติด
 4. การยืดเวลาการเช่าออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต
 5. อุบัติเหตุชนแล้วหนี
 6. บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตทำการขับรถโดยไม่ลงทะเบียนกับบริษัทรถเช่า
 7. การเช่ารถให้บุคคลภายนอก, บุคคลที่สาม ฯลฯ
 • การกระทำที่ขาดความรับผิดชอบ
 1. การทำความเสียหายให้ภายในตัวรถ
 2. การโจรกรรมที่เกิดจากการไม่ได้ล็อคประตูรถ
 3. การจอดรถผิดกฎหมาย
 4. การคุกคาม, ล่วงละเมิด, ข่มขู่, ก่อกวน
 5. การเติมน้ำมันผิดประเภทที่ปั๊มน้ำมันประเภทบริการตัวเอง
 6. กุญแจรถและอื่นๆ เสียหายหรือสูญหาย
กลับสู่ด้านบน
เมนู