การจอดรถผิดกฎหมาย

การจอดรถผิดกฎหมาย

การจอดรถผิดกฎหมายเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเข้มงวดในญี่ปุ่น
กรุณาหลีกเลี่ยงการจอดรถอย่างผิดกฎหมาย
หากคุณจอดรถผิดกฎหมาย จะต้องดำเนินการขั้นตอนให้ถูกต้อง ดังต่อไปนี้

การแจ้งเตือนการจอดรถผิดกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ตำรวจจะแจ้งเตือนการจอดรถผิดกฎหมายกับคุณโดยตรง หรือโดยการติดสติกเกอร์แจ้งเตือนการจอดรถผิดกฎหมายบนรถ

ไปยังสถานีตำรวจโดยด่วน!

หากคุณจอดรถผิดกฎหมาย กรุณาไปยังสถานีตำรวจที่กำหนดและดำเนินการตามสมควร

1. ชำระค่าปรับ

ชำระค่าปรับด้วยวิธีชำระที่กำหนดโดยทันที

2. เก็บเอกสารและใบเสร็จรับเงินของค่าปรับไว้

กรุณาแสดงเอกสารทั้งหมดที่ได้รับจากตำรวจ พร้อมทั้งใบเสร็จรับเงินของค่าปรับที่ชำระแล้ว เมื่อนำรถไปคืนที่สาขา

หากไม่ดำเนินการตามสมควร หรือจ่ายค่าปรับ

หากไม่สามารถแสดงเอกสารจากตำรวจ และใบเสร็จรับเงินการชำระค่าปรับได้ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าปรับเนื่องจากการจอดรถผิดกฎหมายจากทางสาขารถเช่า

หากไม่จ่ายค่าปรับ

หากไม่จ่ายค่าปรับ ชื่อของคุณจะถูกบันทึกลงในรายการของสมาคมบริษัทเช่ารถทั่วญี่ปุ่น เนื่องจากคุณได้ละเมิดกฎหมายญี่ปุ่นและละเมิดข้อตกลงหรือสัญญาการเช่า
คุณจะไม่สามารถเช่ารถจากบริษัทเช่ารถใดๆ ในญี่ปุ่นได้อีกต่อไป

กลับสู่ด้านบน
เมนู