นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อเราอย่างมากในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เราตระหนักถึงความรับผิดชอบในการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เราจะใช้พัฒนาและปรับปรุงบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น เราจึงจัดการข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ใช้บริการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลอาทิเช่น ชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมลแอดเดรส จะได้รับการคุ้มครองโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวดังต่อไปนี้:

 1. เพื่อการให้บริการของ ToCoo! ได้อย่างราบรื่น เราอาจขอสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมลแอดเดรส และรายละเอียดการจองของผู้ใช้บริการ เป็นต้น
 2. เราจะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการแจ้งให้ทราบอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งปกป้องจากการเข้าถึง, การเปลี่ยนแปลง, การทำความเสียหาย อันไม่ได้รับอนุญาตอีกด้วย
 3. หากเราไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกผู้อยู่นอกเหนือจากหุ้นส่วนที่เราไว้ใจ และเป็นผู้ที่ได้ลงชื่อยอมรับข้อตกลงเกี่ยวกับการรักษาความลับกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม เราอาจเปิดเผยข้อมูลภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้:
  • หากผู้ใช้บริการอนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้
  • กรณีมีความจำเป็นต้องทำเช่นนั้นเนื่องด้วยกฎหมาย
  • กรณีเราเปิดเผยข้อมูลเชิงสถิติเพื่อใช้ในการสำรวจความคิดเห็นและเพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์; ข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของผู้ใช้บริการอยู่
  • กรณีมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้บริการเป็นไปอย่างราบรื่น
   ยกตัวอย่างเช่น การเปิดเผยชื่อที่ผู้บริการใช้เมื่อทำการจองรถเช่า เป็นต้น
  • กรณี ToCoo! มีเหตุผลที่เชื่อว่าผู้ใช้บริการอาจทำความเสียหายให้กับบุคคลภายนอก
 4. กฎหมายญี่ปุ่นมีผลบังคับใช้ต่อผู้ใช้บริการที่ใช้บริการ ToCoo! แม้ว่าผู้ใช้บริการจะใช้บริการนอกประเทศญี่ปุ่นก็ตาม
 5. เราใช้ SSL (Secure Sockets Layer) เทคโนโลยีการเข้ารหัสลับข้อมูลบนพื้นที่บางส่วนในเว็บไซต์ ToCoo! เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการรั่วไหลบนอินเทอร์เน็ต
 6. หากผู้ใช้บริการเห็นด้วย บริษัทเราและบุคคลภายนอกผู้ซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางการตลาดกับเรา อาจใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการแจ้งให้เราทราบเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการสามารถถอนตัวจากการตลาดของเราได้ตลอดเวลา
กลับสู่ด้านบน
เมนู