นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรัชญาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Coocom Co., Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทของเรา") มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจที่มุ่งเน้นไปที่การจองการเดินทางผ่านทางอินเทอร์เน็ต ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าผ่านกิจกรรมทางธุรกิจและข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานของเรา (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล") เป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับบริษัทของเรา และเราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างปลอดภัย เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญ ของบริษัทของเรา ดังนั้น เราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากกิจกรรมทางธุรกิจของเราตามนโยบายต่อไปนี้ และจะปฏิบัติตามความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา เพื่อให้ลูกค้าและพนักงานของเราสบายใจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบาย

1. เกี่ยวกับการใช้、การเสนอและการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

 • เราจะรับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม
 • เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน
 • เราจะขอความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม
 • เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับไปในเชิงพาณิชย์ และจะดำเนินการให้เกิดการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
 • หากเกิดความจำเป็นที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เราจะขอความยินยอมใหม่จากบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

2. เกี่ยวกับกฎหมาย แนวปฏิบัติ และข้อบังคับอื่นๆ ที่รัฐบาลกำหนด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "กฎหมาย")

เราจะพยายามที่จะเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เราดำเนินการอยู่เสมอ และจะแจ้งให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เราดำเนินการอยู่ทราบ และปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว

3. เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย

 • เราจะสร้างและรักษาระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การสูญหาย หรือการเสียหายอื่นๆ
 • เราจะตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดและอุบัติเหตุที่พบอย่างรวดเร็ว และจะดำเนินการป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
 • เราจะให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยให้แก่พนักงาน

4. เกี่ยวกับการร้องเรียนและการปรึกษา

เราจะจัดการร้องเรียนและการปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะจัดทำหน้าต่างสำหรับการติดต่อเพื่อร้องเรียนและการปรึกษา และจะดำเนินการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

5. เกี่ยวกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 • เราจะตรวจสอบและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจะพยายามที่จะค้นพบข้อผิดพลาด อุบัติเหตุ และจุดอ่อน และจะดำเนินการตรวจสอบโดยผู้บริหาร และจะนำมาปรับปรุงระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 • เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน JIS Q 15001 ในการปรับปรุง

วันที่เริ่มใช้ 1 เมษายน 2005

วันที่แก้ไขล่าสุด 31 มีนาคม 2022

Coocom Co., Ltd.

ผู้อำนวยการ นาย Ushida Takao

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อที่ "หน้าต่างการติดต่อเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล" ด้านล่าง

นโยบายคุกกี้

1. เกี่ยวกับการใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ของเรา

บริษัทของเราใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้คือการบันทึกประวัติการใช้งานและข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ที่เก็บไว้ในรูปแบบของไฟล์ ซึ่งถูกส่งระหว่างเว็บเบราว์เซอร์และเซิร์ฟเวอร์

เมื่อผู้ใช้เข้าถึงหน้าเว็บเพจเดิมอีกครั้ง ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถเปลี่ยนแปลงการแสดงผลของหน้าเว็บได้ โดยใช้ข้อมูลคุกกี้ หากผู้ใช้ตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ส่งและรับคุกกี้ หน้าเว็บไซต์สามารถรับคุกกี้จากเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ได้

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เบราว์เซอร์ของผู้ใช้จะส่งคุกกี้ที่ได้รับจากเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์นั้นๆ เท่านั้น

ผู้ใช้สามารถเลือกการตั้งค่าการส่งและรับคุกกี้ได้ โดยเลือก "อนุญาตให้ใช้คุกกี้ทั้งหมด" "ปฏิเสธการใช้คุกกี้ทั้งหมด" หรือ "แจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อมีการรับคุกกี้"

วิธีการตั้งค่าขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์ โปรดตรวจสอบวิธีการตั้งค่าคุกกี้ในเมนู "ช่วยเหลือ" ของเบราว์เซอร์ของคุณ

โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด คุณอาจถูกจำกัดไม่ให้ใช้บริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต เช่น ไม่สามารถรับบริการที่ต้องมีการรับรองความถูกต้อง

2. เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากคุกกี้

บริษัทของเราใช้ข้อมูลที่ได้รับจากคุกกี้ดังต่อไปนี้

 1. เราใช้ Google Analytics เพื่อรวบรวมประวัติการใช้งานของลูกค้า หากคุณต้องการปฏิเสธการใช้คุกกี้ของ Google Analytics คุณสามารถทำได้ที่เว็บไซต์ที่ Google Analytics ให้บริการ Google Analytics Opt-out Browser Add-on ※Google Analytics เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Google Inc.
 2. เราใช้โปรแกรมที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการโฆษณารวมถึง Google และ Yahoo! JAPAN เพื่อให้บริการโฆษณาแบบเป้าหมายตามพฤติกรรม (วิธีการโฆษณาที่ใช้ข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อส่งโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของลูกค้า) ในเว็บไซต์ของเรา โดยใช้คุกกี้ ผู้ให้บริการโฆษณาใช้คุกกี้เพื่อให้บริการโฆษณา หากคุณต้องการปฏิเสธการใช้คุกกี้เพื่อการโฆษณาเหล่านี้ คุณสามารถปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการโฆษณาต่อไปนี้ Yahoo opt-out page Google opt-out page

เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและอื่นๆ

 • ข้อมูลของผู้ที่ขอข้อมูลหรือติดต่อเรา
 • การตอบสนองต่อการติดต่อ และการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบริการ
 • ข้อมูลของลูกค้าและคู่ค้า
 • การติดต่อลูกค้าและคู่ค้า การปฏิบัติตามสัญญา การเรียกเก็บเงิน ฯลฯ
 • ข้อมูลของผู้สมัครงาน
 • การคัดเลือกผู้สมัคร การติดต่อ
 • ข้อมูลของพนักงาน
 • การจัดการการจ้างงาน การจัดการทั่วไป
 • ข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์ The Worke การตอบสนองต่อการติดต่อ การลงทะเบียนเป็นอัญมณี การทำสัญญา Concierge ฯลฯ
 • ข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์ TOCOO! การตอบคำถาม/ข้อสงสัย การจัดการสมาชิก การจัดการการจอง ฯลฯ

เกี่ยวกับมาตรการที่ใช้เพื่อการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้

การกำหนดนโยบายพื้นฐาน
เราได้เผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของเรา
การจัดระเบียบ
เราได้กำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับวิธีการจัดการ ผู้รับผิดชอบและหน้าที่ ฯลฯ สำหรับแต่ละขั้นตอนของการได้มา การใช้ การจัดหา และการกำจัด และทำการตรวจสอบเป็นประจำ
มาตรการการจัดการความปลอดภัยขององค์กร
เราดำเนินการตรวจสอบตนเอง การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบภายนอกอย่างสม่ำเสมอ
มาตรการจัดการด้านความปลอดภัยของมนุษย์
เราได้รับคำมั่นสัญญาในการรักษาความลับจากพนักงาน และจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเป็นประจำ
มาตรการการจัดการความปลอดภัยทางกายภาพ
เราจัดการพื้นที่ที่มีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและใช้มาตรการป้องกันการโจรกรรมอุปกรณ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
มาตรการควบคุมความปลอดภัยทางเทคนิค
เราได้นำระบบป้องกันการเข้าถึงจากภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาใช้ในการนี้ด้วย
การทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมภายนอก
หากเราใช้บริการคลาวด์เพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการคลาวด์มีการควบคุมการเข้าถึงที่เหมาะสม และมุ่งมั่นที่จะทำความเข้าใจระบบป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศและภูมิภาคเหล่านั้น

ข้อกำหนดแก่บุคคลที่สาม

เราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

การมอบหมายการดำเนินการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าของเรา บริษัทของเราว่าจ้างองก์กรภายนอกในการดำเนินการบางส่วน และอาจมอบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับองก์กรภายนอกนั้น ในกรณีนี้ เราจะเลือกองก์กรภายนอกที่ได้รับการยอมรับให้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเราจะจัดการดำเนินการด้วยวิธีที่เหมาะสมและรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลผ่านสัญญา ฯลฯ

ลักษณะความสมัครใจในการส่งข้อมูลส่วนบุคคล

การที่คุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเรานั้นเป็นไปโดยสมัครใจ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เรา เราอาจไม่สามารถตอบกลับหรือให้บริการของเราแก่คุณได้

เกี่ยวกับขั้นตอนการร้องขอการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทของเราถือครองและบันทึกที่บุคคลหรือตัวแทนของบุคคลนั้นมอบให้กับบุคคลที่สาม เพื่อสนองต่อการแจ้งวัตถุประสงค์ของการใช้ การเปิดเผย การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการลบเนื้อหา การระงับการใช้งาน การลบ หรือการระงับการให้ข้อกำหนดแก่บุคคลที่สาม (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "คำร้องขอการเปิดเผย ฯลฯ") นั้นมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการขอเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทของเราถือครองและบันทึกที่บุคคลหรือตัวแทนของบุคคลนั้นมอบให้กับบุคคลที่สาม เพื่อสนองต่อการแจ้งวัตถุประสงค์ของการใช้ การเปิดเผย การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการลบเนื้อหา การระงับการใช้งาน การลบ หรือการระงับการให้ข้อกำหนดแก่บุคคลที่สาม (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "คำร้องขอการเปิดเผย ฯลฯ") นั้นมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. สถานที่ยื่นคำร้องขอเปิดเผยข้อมูล
  • หากคุณต้องการร้องขอการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โปรดส่งแบบฟอร์มคำร้องขอเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมเอกสารที่จำเป็นทางไปรษณีย์
  • หากส่งทางไปรษณีย์โปรดใช้วิธีที่สามารถตรวจสอบบันทึกการจัดส่งได้ เช่น ไปรษณีย์แบบลงทะเบียน
  • และเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณสามารถเขียนหน้าซองจดหมายด้วยปากกาสีแดงว่า ''มีเอกสารคำร้องขอเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอยู่'
 2. แบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอเปิดเผยข้อมูล
 3. การยืนยันตัวตน
  • เพื่อยืนยันตัวตนของบุคคลที่ร้องขอการเปิดเผยข้อมูล เราจะดำเนินการโทรยืนยันทางโทรศัพท์ อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถยืนยันทางโทรศัพท์ได้ คุณอาจถูกขอให้แสดงสำเนาใบอนุญาตขับขี่ บัตรประจำตัวผู้พักอาศัย บัตรประกันสุขภาพ เพื่อยืนยันตัวตน
 4. การร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยตัวแทน หากคุณต้องการมอบหมายให้ตัวแทนยื่นคำร้องขอเปิดเผยข้อมูลแทนคุณ โปรดเตรียมเอกสารต่อไปนี้นอกเหนือจากแบบฟอร์มคำร้องขอเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  1. เอกสาร(สำเนา)เพื่อยืนยันตัวตนของตัวแทน สำเนาใบอนุญาตขับขี่ บัตรประจำตัวผู้พำนัก หรือบัตรประกันสุขภาพ อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ชุด *โปรดเตรียมสำเนาพร้อมขีดฆ่าที่อยู่ของคุณ
  2. หนังสือมอบอำนาจ (ผู้ร้องจะต้องประทับตราในหนังสือมอบอำนาจด้วยตนเองและแนบใบรับรองการจดทะเบียนตราประทับนั้นด้วย หากตัวแทนเป็นตัวแทนทางกฎหมาย เช่น ผู้ปกครอง คุณสามารถส่งเอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์ของคุณกับผู้ร้องแทนหนังสือมอบอำนาจได้)
 5. ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการขอเปิดเผยข้อมูลและการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งาน เมื่อขอเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งาน จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 500 เยน (รวมภาษี) สำหรับการขอแต่ละครั้ง ในการชำระค่าธรรมเนียม กรุณาโอนเงิน 500 เยน (รวมภาษี) ผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร *เราจะให้ข้อมูลบัญชีธนาคารของคุณแก่คุณ ในตอนที่ทางเราทำการยืนยันตัวตนของคุณ *คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนด้วยตนเอง โปรดทราบว่าหากค่าธรรมเนียมไม่เพียงพอหรือหากไม่สามารถยืนยันการโอนเงินได้ เราจะไม่สามารถเปิดเผยหรือแจ้งให้คุณทราบถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานได้
 6. วิธีตอบกลับคำร้องขอเปิดเผยข้อมูล เราจะตอบกลับโดยใช้วิธีการที่ผู้ร้องขอให้ไว้ (อีเมล แฟกซ์ ไปรษณีย์)
 7. ชื่อองค์กรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการรับรอง และที่อยู่สำหรับการแก้ไขข้อร้องเรียน หากคุณพิจารณาว่าการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเราไม่เหมาะสม โปรดยื่นเรื่องร้องเรียนกับทางเราก่อน อย่างไรก็ตามหากคุณไม่พอใจในคำตอบที่ได้รับจากทางเรา คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนกับ "องค์กรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการรับรอง" ด้านล่างนี้ได้ ชื่อองค์กรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการรับรอง: สมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมสารสนเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น(JIPDEC)
  • การร้องขอการแก้ไขข้อร้องเรียน: สำนักงานให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • ที่อยู่: Roppongi First Building, 1-9-9 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032
  • หมายเลขโทรศัพท์: 03-5860-7565, 0120-700-779

เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลบัตรเครดิต

วัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อมูลบัตรเครดิต ชื่อของบุคคลที่รับข้อมูลบัตรเครดิต ชื่อของผู้ให้บริการ และระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลมีดังนี้

 • วัตถุประสงค์ในการใช้งาน: เพื่อชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกและค่าธรรมเนียมสำหรับบริการ
 • ผู้รับข้อมูล:Coocom Co., Ltd.
 • ปลายทางการให้ข้อมูล:ผู้ให้บริการชำระเงินและตัวแทนรับชำระเงินต่างๆ รวมถึงบริษัทบัตรเครดิตแต่ละแห่งที่ใช้ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
 • ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล: สำหรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและการลงทะเบียน เราจะใช้วิธีการชำระเงินแบบ ''PG Multi-Payment Service'' ที่จัดทำโดย GMO Payment Gateway, Inc. ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการชำระเงิน ระยะเวลาการเก็บรักษาเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดโดย GMO Payment Gateway, Inc.

หากมีคำถามหรือข้อร้องเรียนหรือต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทของเราถือครอง โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางติดต่อต่อไปนี้

แผนกสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล

Coocom Co., Ltd. แผนกสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล

160-0023 Tokyo Shinjuku-ku,Nishi-Shinjuku 6-15-1 Central Park Tower La Tour Shinjuku 405 TEL: 050-5846-4327 (วันจันทร์-วันศุกร์: 10:00-14:00 น.) FAX: 03-3345-8190 (รับได้ 24 ชั่วโมง)

ผู้รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้จัดการฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรรมการผู้แทนและประธาน Takao Ushida

กลับไปที่หนังสือยินยอมในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
กลับสู่ด้านบน
เมนู