ระบบยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิก

เกี่ยวกับระบบยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิก

ระบบยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิก คือบริการที่จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิก หากมีการยกเลิกการจองก่อนวันรับรถที่กำหนดไว้ 6 วัน เป็นต้นไป

ขอบเขตในการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิก

หากยกเลิกการจองจะมีค่าธรรมเนียมการยกเลิกดังต่อไปนี้(ยกเว้นบางแพลน)

ก่อนวันรับรถสูงสุด 7 วัน

ค่ารถเช่าฟรี

ค่า ToCoo! Optionฟรี

ก่อนวันรับรถ 3-6 วัน

ค่ารถเช่า20% ของค่ารถเช่า (สูงสุด 6,600 เยน/คัน)

ค่า ToCoo! Optionไม่สามารถคืนเงินได้

ก่อนวันรับรถ 1-2 วัน

ค่ารถเช่า30% ของค่ารถเช่า (สูงสุด 6,600 เยน/คัน)

ค่า ToCoo! Optionไม่สามารถคืนเงินได้

ในวันรับรถ

ค่ารถเช่า50% ของค่ารถเช่า (สูงสุด 6,600 เยน/คัน)

ค่า ToCoo! Optionไม่สามารถคืนเงินได้

  • 1สำหรับลูกค้าที่ซื้อระบบยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิก หากมีการยกเลิกการจองก่อนวันรับรถที่กำหนดไว้ 6 วันเป็นต้นไป จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิก
  • 2ค่า ToCoo! Option ก็จะได้รับคืนเต็มจำนวนเช่นกัน
  • 3ข้อกำหนดนี้จะถูกใช้กับการยกเลิกทั้งหมดไม่ว่าเหตุผลในการยกเลิกจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม

ข้อควรตรวจสอบ

  • หากต้องการระบบยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิก โปรดเพิ่มตอนทำการจอง
  • ไม่สามารถเพิ่มได้หลังจากทำการจองเสร็จสิ้น
  • ไม่มีการคืนเงินค่าระบบยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิก หลังจากทำการยกเลิกการจอง
  • ระบบยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกไม่ใช่บริการบังคับ กรุณาตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะเพิ่มหรือไม่
  • ลูกค้าที่ไม่ได้ทำการเพิ่มระบบยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิก จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกตามนโยบายการยกเลิก ไม่ว่าจะยกเลิกการจองด้วยเหตุผลใดก็ตาม
Top
เมนู